INDELFA vof
Crombacherstraat 18
NL- 6465·AH Kerkrade

Tel . 045.5411949
Fax. 045.5426399

Mail:
mail@indelfa.nl

Veiligheden en instellingen Auto Target ® FREQUENTIE REGELAAR

Deutsch

English

France

Nederlands

Home

P 22

AT 100

Duell

MT

Klanten

Images

Video

Beursen

AT100 Home

Mechanik

Doe Het Zelf

Besturing

Instellingen

.

.

ATTENTIE De potentiometers en de Jumper voeren spanning, instelling slechts uitvoeren in spanningsvrije toestand of met goed geïsoleerd gereedschap

ATTENTIE
De potentiometers en de Jumper voeren spanning, instelling slechts uitvoeren in spanningsvrije toestand of met goed geisoleerd gereedschap.

Pas nadat de reset/eindschakelaar is geactiveerd loopt de motor ook snel

Nadat de netspanning is ingeschakeld transporteerd de motor de kaartwagen eerst met langzame snelheid naar de uitgangspositie.

Dit gebeurd eveneens bij kortstondige spanningsafval !!

Pas nadat de reset/eindschakelaar door de wagen is geactiveerd loopt de motor ook snel..

LED "IN SIGNAL" gaat uit bij correcte ontvangst van het stuursignaal (commando) van Auto Target Handy.

De lage toeren zijn via potentiometer LOW SPEED in te stellen.
De hoge toeren zijn niet instelbaar.
Af fabriek staat dit potentiometer op midden (12 uur) ingesteld.

Met potentiometer SLOPE wordt de acceleratie / de-acceleratie
(rem) ingesteld.
De instelling staat af fabriek standaard op 11 uur,
naar 10 uur betekent LESS / minder.

De motor wordt stroomconstant (draaimoment constant)
bedreven. Deze instelling kan met * TORQUE worden verandert..

Practicable examples

De * TORQUE is reeds af fabriek juist ingesteld en dient normaliter niet te worden veranderd.
Om schade aan de regelaar te vermijden wordt de TORQUE slechts in het uiterste geval verandert.
Mocht U deze toch willen insteIlen begin dan liever met de "grondinstelling" en wel bij een
warme regelaar, +/- 1/2 uurtje aan laten staan.

TORQUE terugdraaien (LESS) tot de motor niet meer draait - Wagen van de eindschakelaar afhouden en behoedzaam de
TORQUE opdraaien (MORE), U zult merken dat de wagen steeds krachtiger begint te trekken. -
Beperk de kracht tot het minimum, maar zo dat de wagen toch goed transporteerd. -
LED "TORQUE CONTROL" gaat aan wanneer de stroomconstantie geactiveerd is.

De onderspanningbeveiliging schakelt de regelaar bij < 170 Volt uit.
De overstroombeveiliging wordt bij ca. 4 Ampere actief,
LED "AUTO FUSE" gaat uit wanneer een van deze veiligheden geactiveerd is. Automatische herstart na ca. 0,1 Sec.

Yahoo! Suche