Crombacherstraat Kerkrade

http://www.indelfa.com/Crombacherstraat.html


https://sites.google.com/site/agrarischkerkrade/e-23


Het laatgoed in de Kalbert
.
Het laatgoed in de Kalbert wordt voor het eerst vermeld in 1474. Laat ervan was toen Herman in den Kalbart.
Hij moest samen met zijn deelgenoten een jaarcijns betalen van 4 malder, 4 sumber haver, 1 mark en 4 schilling. Bij dood van de laat was de keurmede een paard.

Toen Herman in den Kalbart gestorven was, ontving Johan Crombach als laat dit goed, voor zichzelf en zijn deelgenoten.
Hij werd in 1517 genoemd. De jaarcijns was toen gelijk aan die van 1474.
Verschuldigd was de gebruikelijke dienst op de burcht.

Johan werd er opgevolgd door zijn zoon Thijs, welke laatste het hoefgoed eveneens ontving voor zichzelf en zijn deelgenoten.

In 1617 werd Daem Loyx als laat van het hoefgoed vermeld.
Hij had het hoefgoed met toebehoren ontvangen voor zichzelf en zijn deelgenoten.
Het goed was toen circa 64 morgen groot, gelegen in twee stukken.

Beide stukken lagen 'in den Kaelbaert' naast hoeve Crombach en de 'Loechters hoeff'.

Ook in 1617 was de jaarcijns gelijk aan die van 1474.
De keurmede was nog steeds een paard, en verschuldigd was de gebruikelijke dienst aan de landsheer.
Als deelgenoten werden genoemd: Heyn Rutzevelt, Leonardt Monnix, This Cloetgens, Willem Coelen, Mettel Belen, Thiel Wever, Thonis op die gracht, Willem Tegger, Coen Pricken, Peter Kaelbaerts, Goert Beltgens, Goerardt Aulters, Jan aen’t Vauweren, Dilken aen’t Vauweren, Leonardt Schuylen, Herman Bellen, Jacob Wever, Jan Lindenloeff, Jan Trompener en Zentis van Horbach.

De schrijfwijze
Kalbart (1474, 1517); Kaelbert (1579-1582); Kaelbaert (1617).


http://parochieskerkradewest.nl/st-martinus/geschiedenis-spekholzerheide/

Geschiedenis Spekholzerheide
.
In 1844 ging weer een verzoek naar ‘s-Gravenhage en in 1845 ging een  verzoek naar Mgr. Paredis.
Deze laatste schreef toen aan de gouverneur dat er geen bezwaar meer bestond tegen het oprichten van een nieuwe parochie, omdat de kerk in Kerkrade voltooid was.
Hij begreep niet waarom men vanuit Spekholzerheide een verzoekschrift stuurde omdat hij enige tijd van tevoren zijn eigen toestemming had gegeven.
Er was toen ergens een misverstand want de bisschop verkeerde zelfs in de veronderstelling dat men al met de werkzaamheden was begonnen. De door de bisschop aangewezen gehuchten Spekholzerheide, Onderspekholz, Wijbach, Gracht, Kalbert en de
hoeven Crombach, Spekholz en Firenschats zouden de nieuwe parochie vormen.
Met nadruk wees de bisschop
erop dat het gehucht Holzbroek en de pachthoeve Winzelen niet tot de op te richten parochie zouden behoren.


In de Kalberthttps://www.oozo.nl/bekendmakingen/kerkrade/kerkrade-west/gracht/omgevingsvergunning/1662136/aanvragen-omgevingsvergunning
https://www.opencompanies.nl/bouw-klussenbedrijf-jll-kerkrade-65226828